Inspectierapport

In mei 2013 heeft de inspectie geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Wegwijzer op orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

Van 2016 tot en met 2019 heeft De Wegwijzer het predicaat Excellente school toegekend gekregen.