• Missie en visie Onze kernwaarden
Veiligheid
Betrokkenheid
Vertrouwen
Respect

Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Het gaat hierbij om fysieke, pedagogische en sociale veiligheid. De school moet een plek zijn waar de kinderen zich onvoorwaardelijk op hun gemak voelen en ongeacht hun (on-)mogelijkheden een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren. Dit alles vanuit de grondgedachte dat we ons veilig en geborgen weten in God.
Er is sprake van betrokkenheid op elkaars wel en wee. In vreugde en verdriet wordt meegeleefd en gedeeld. Zo zijn leerlingen op elkaar betrokken en zo zijn de leerkrachten op de leerlingen en elkaar betrokken.
Vertrouwen is het sleutelwoord. We hebben vertrouwen in elkaar en zijn ook te vertrouwen. Kinderen moeten ook de zekerheid hebben dat de leerkrachten volkomen te vertrouwen zijn zodat ze met eventuele zorgen en problemen bij de leerkracht terecht kunnen.
Natuurlijk zijn er tussen kinderen grote verschillen. Dat is bij leerkrachten niet anders. Uitgangspunt voor ons handelen is dat er voor die verschillen ruimte, aandacht en respect is.