De Wegwijzer; een school met creativiteit en cultuur

Cultuureducatie

Voor ons is de basis, het werken aan de totale ontwikkeling van kinderen. Niet alleen werken met het hoofd, maar ook met het hart en de handen. Daarom hechten wij veel waarde aan cultuureducatie.
                                                                   
Op De Wegwijzer maken de kinderen gedurende acht jaar basisonderwijs kennis met alle disciplines van cultuureducatie. Er wordt gewerkt vanuit het cultuureducatiebeleidsplan. Hierin staat beschreven aan welke doelen de komende jaren gewerkt gaat worden.
De leerkrachten werken samen in de voorbereiding en uitvoering van cultuurlessen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. De leerkrachten krijgen scholing in de cultuurvakken op basis van persoonlijke wensen en de wensen van de school.
We hebben een doorgaande lijn voor Beeldend (tekenen en handvaardigheid), Drama en Muziek in de vorm van methodes.

In samenwerking met Kunst Centraal nemen we elk jaar deel aan het Kunstmenu en het Cultuurprogramma. Kunstmenu: hierin maken kinderen kennis met een professionele kunstuiting (concert of voorstelling, bezoek van een kunstenaar, schrijver of dichter in de klas). Cultuurprogramma: hierbij maken de kinderen kennis met de eigen culturele omgeving (gebouw, kasteel of een voor deze gemeente kenmerkend landschap).  Per bouwdeel worden er twee projecten per schooljaar aangeboden, zodat elke leerling in de loop van zijn acht basisschooljaren elke kunstdiscipline (audiovisueel, beeldend, dans, drama, literair en muziek) minimaal één keer heeft zien langskomen.
Naast het reguliere programma voor de creatieve vakken is er ruimte voor projecten waarbij vakoverschrijdend gewerkt wordt en creamiddagen waarbij in kleine groepjes een aantal weken aan een bepaald onderwerp of techniek gewerkt wordt. Dit gebeurt vaak in samenwerking met hulpouders. Gerry Willemink is onze cultuurcoördinator.

Klik hier voor een samenvatting van alle culturele en literaire activiteiten van het schooljaar 2015-2016.