Meer- en hoogbegaafdheid

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen maken we gebruik van het DHH. Dit is een programma wat wij binnen onze school gebruiken voor het signaleren van begaafde kinderen of in geval van groep 1 en 2 , voor het signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor kinderen waarbij duidelijk een indicatie voor begaafdheid wordt aangegeven, wordt in zijn of haar groep gebruik gemaakt van het principe van compacten en verrijken. Dit betekent dat van de reguliere leerstof minder dan gebruikelijk wordt gemaakt en de overgebleven tijd wordt gevuld met speciale leerstof voor meer-of hoogbegaafde kinderen. We willen met dit beleid de doorgaande lijn voor deze kinderen waarborgen en hen binnen onze school tot hun recht te laten komen.
We hebben op school de levelboxen, gevuld met allerlei materialen voor deze leerlingen. Ook werken we met Kien (rekenen). Soms kiezen we voor de mogelijkheid van vervroegde doorstroming. Wel vinden we het belangrijk dat er een zorgvuldige afweging gemaakt wordt bij de besluitvorming hierover, waarbij het belang van de leerling voorop moet staan.