De organisatie van onze school

De Wegwijzer is een kleine, gezellige dorpsschool, waar iedereen elkaar kent. We zijn betrokken op elkaar en dragen zorg voor elkaar. Er zitten al jarenlang tussen de 80 en 100 leerlingen op school. De school bestaat uit vier combinatieklassen. Dit draagt ertoe bij dat leerlingen zelfstandig leren werken. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep geplaatst zijn en allemaal een bepaalde basisstof moeten verwerken. Dit gebeurt in drie niveaus: de basisgroep, weergroep en meergroep. Om dit te bereiken beschikt onze school over moderne methodes en hulpmiddelen.

De doorgaande lijn in het onderwijsconcept

Steeds meer wordt in het onderwijs de nadruk gelegd op het waarborgen van de doorgaande lijn. Daarom is het van groot belang dat er door de hele school heen een herkenbare, doorgaande lijn is. In de onderbouw werken we daarom ook met methodes en handreikingen die aansluiten op de methodes in de hogere groepen. Al vroeg krijgen leerlingen een systematisch aanbod van reken- en taalactiviteiten. Om vroegtijdige uitval te voorkomen worden bij kinderen vanaf groep 3, toetsen afgenomen. De ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd in een kleuterobservatiesysteem. Daardoor ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de kinderen. Bij geconstateerde “problemen” kan de leerkracht actie ondernemen door gericht extra hulp te verlenen. Om een situatie te creëren waarin die extra hulp verleend kan worden, hanteren we door de hele school heen het zelfstandig werken.