Plusklas


Enkele jaren geleden is binnen VPCO De Viermaster de eerste plusgroep van start gegaan.
Hier zijn twee tot drie jaren aan voorbereiding aan vooraf gegaan: er is beleid gemaakt op bovenschools niveau en dit beleid is inmiddels op alle scholen uitgevoerd. De visie van VPCO De Viermaster is dat hoogbegaafde kinderen niet alleen binnen de plusgroep onderwijs op niveau krijgen aangeboden, maar ook in de eigen klas.

Juf Lianne Blanken en juf Lianne Popering geven les aan de plusgroep. Jaarlijks zijn er  twee of drie plusgroepen. De plusgroep vindt plaats op een van de Viermasterscholen.
Meer inhoudelijke informatie over onze plusgroep en de visie hierop vanuit het bestuur van VPCO De Viermaster kunt u vinden op de website van VPCO De Viermaster: www.vpcodeviermaster.nl

Per jaar zal door de projectgroep het besluit voor de selectie bekeken worden. In principe kunnen hoogbegaafde leerlingen deze plusgroep bezoeken vanaf groep 5 tot aan het einde van groep 8, tenzij blijkt dat een leerling niet goed functioneert binnen de plusgroep.
Voor verdere vragen omtrent de plusgroep wordt u verwezen naar bovenstaande website waar ook de contactadressen te vinden zijn. Momenteel zijn er drie plusklassen binnen de vereniging, zodat iedereen die dat nodig heeft, er een plaats kan krijgen.