De Wegwijzer; een taalschool

Leesplezier

Dat veel lezen goed is voor de ontwikkeling van leerlingen mag duidelijk zijn. Om duidelijk te krijgen wat de leerlingen van Christelijke basisschool ‘De Wegwijzer’ motiveert om te gaan lezen en wat ze dan lezen, nemen wij in de groep 4 t/m 8 de nulmeting ‘Leesplezier’ af.
Met deze gegevens hopen wij een beter beeld te krijgen wat de leerlingen ertoe aanzet om wel of juist niet te gaan lezen. Met deze gegevens zal de werkgroep ‘Leesbeleving’ gerichter kunnen kijken naar het leesaanbod van de school.  Een greep uit ons aanbod:
-  Leesboom 
- Verteltassen  
- Leesstoel
- Boekenwand in de klas
- Schoolbibliotheek met veel genres
- Leesbakken
- Leeswand 
- Toneellezen
- Deelname aan activiteiten als Kinderboekenweek, Voorleeswedstrijd, Kinderjury, etc.
 
Behalve alle bovengenoemde vormen van lezen willen we de kinderen ook vooral liefde bij brengen voor boeken. Daarom vinden we voorlezen op school en thuis belangrijk. Verder brengen we een bezoek aan de bibliotheek en houden de kinderen o.a. spreekbeurten over boeken die ze hebben gelezen.  We werken met moderne methodes voor technisch lezen, begrijpend lezen en taal. Hierbij besteden we in het bijzonder aandacht aan woordenschatonderwijs en spellingonderwijs.


 
Taalcoördinator

Lisette de Waal is onze taalcoördinator. De taalcoördinator is belast met de zorg voor het onderwijs op taalgebied. De denk hierbij aan: de analyse van de resultaten en de verbeterplannen, de implementatie van de nieuwe methoden voor taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen, het woordenschatonderwijs en het dyslexieprotocol. Nieuwe ontwikkelingen, boeken, spelletjes etc. worden door haar bekeken en onder de aandacht van de teamleden gebracht. Ook geeft zij aan kleine groepjes kinderen die dat nodig zijn, extra taalonderwijs.
De taalcoördinator heeft de volgende taken:
• draagt zorg voor de implementatie van het taalbeleidsplan
• rapporteert t.a.v. de vorderingen van de implementatie en heeft een signalerende en
adviserende functie t.a.v. het managementteam
• monitort het taalonderwijs
• innoveert op het gebied van vernieuwingen en verbeteringen op taal – en leesgebied
en coacht hierbij medewerkers. 

 Klik hier voor ons taalbeleidsplan.