WMK algemeen

WMK staat voor “werken met kwaliteitskaarten”. We vinden het als schoolbelangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Om dit op een goede manier te doen, willen we regelmatig meten hoe het personeel, de ouders en de kinderen tegen de kwaliteit op De Wegwijzer aankijken. Door het invullen van de kwaliteitskaarten, krijgen we onze sterke punten en verbeterpunten van verschillende items in beeld. 

WMK-PO is ontwikkeld voor alle basisscholen en is gebaseerd op het Toezichtkader Primair Onderwijs. Met WMK-PO brengen we niet alleen de kwaliteit van onze school in kaart (met de bekende kwaliteitskaarten) maar geven we ook invulling aan het beleid dat we ontwikkelen om de kwaliteit van onze school gericht te verbeteren. Daarnaast is WMK-PO een instrument voor Integraal Personeelsbeleid. Met het systeem krijgen we eenvoudig inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze organisatie en van de leraren.
De volgende onderwerpen hebben we, als team, de afgelopen jaren uitgewerkt:
- pedagogisch klimaat
- didactisch handelen
- schoolklimaat
- leertijd
- contacten met ouders
- beroepshouding
- afstemming
- handelingsgericht werken
- opbrengstgericht werken
- rekenen 
De uitwerking vindt u op de hierna volgende kaarten.  Jaarlijks zullen we een aantal nieuwe onderwerpen uitwerken.