Ondersteuning

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 
Veel mensen hebben het op dit moment financieel niet gemakkelijk. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau. Voor deze mensen kent de gemeente minimaregelingen. Dit jaar zijn drie nieuwe regelingen ingevoerd die gelden voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en die kinderen hebben in de leeftijd tot 18 jaar. De gemeente vindt het belangrijk dat al deze mensen op de hoogte zijn van die nieuwe mogelijkheden. 
U kunt  contact opnemen met de gemeente voor de volledige informatie. 

Jeugdsportfonds:

Het motto van het Jeugdsportfonds is ‘alle kinderen moeten kunnen sporten!’
Wij creëren sportkansen voor kansarme kinderen.
Kinderen tot 18 jaar die in gezinnen leven met weinig geld kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Echter, de leeftijdsgrens kan per lokaal fonds verschillen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de spelregels van het desbetreffende Jeugdsportfonds. Wij betalen contributies en benodigde attributen tot een maximaal bedrag van € 225 per jaar.

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan via onze site gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidzorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds.
Informatie voor ouders/verzorgers, intermediairs en op welke manier u ons kunt helpen, vindt u op www.jeugdsportfonds.nl.

Het Jeugdsportfonds bestaat naast het Jeugdsportfonds Nederland uit 29 lokale en provinciale fondsen. Kijk of wij ook in uw gemeente actief zijn.