Oudertevredenheid

Omdat we onze kwaliteit goed willen bewaken en de mening van u als ouder belangrijk vinden, nemen we eens in de vier jaar de Oudertevredenheidspeiling af.


Bekijk hier de resultaatposter van de vragenlijst die in 2020 is afgenomen.
Resultaatposter vragenlijst tevredenheid ouders 2019-2020.pdf