Aanmelding nieuwe leerlingen

Op zoek naar een school voor uw kind? 

De Wegwijzer is een kleine, gezellige dorpsschool, waar iedereen elkaar kent. We zijn betrokken op elkaar en dragen zorg voor elkaar. De school bestaat uit vier combinatieklassen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind. 
  Als uw kind vier jaar is mag het naar school. Het is het belangrijk om op tijd een goede school voor uw kind te kiezen. 
Is uw kind op dit moment 2 of 3 jaar en wilt u een kijkje komen nemen op “CBS De Wegwijzer” en iets meer weten over onze school? Of gaat u verhuizen en bent u op zoek naar een nieuwe school voor uw kind(eren)? 
Dan kunt u met Elsemieke ten Hove (directeur) een afspraak maken voor een bezoekje aan onze school. Tijdens dit bezoek hoort u over ons onderwijs, krijgt u een rondleiding door de school, kunt u sfeer proeven in de klassen en ontvangt u van ons een schoolgids, de jaarkalender en de laatste nieuwsbrieven. We hopen u zo een goede indruk te geven van “De Wegwijzer”.  
 
Als u besluit uw kind(eren) op onze school plaatsen, verzoeken wij u een inschrijfformulier in te vullen. Vanaf dat moment hoeft u niets meer te doen; de actie ligt dan bij ons. U krijgt een bevestiging van de inschrijving.  
Inschrijfformulier De Wegwijzer.pdf
 
Het betekent een hele verandering voor het kind als het naar de basisschool gaat. Daarom bestaat de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden een aantal dagdelen op school kennis te komen maken. Dit zal in overleg met de leerkracht van groep 1 gebeuren die hierover met u contact opneemt. Kinderen jonger dan 4 jaar worden dus niet op school geplaatst omdat de wet dat niet toelaat. Kinderen die na 1 juni jarig zijn, worden na de zomervakantie geplaatst in groep 1. 
De overige instroommomenten zijn altijd direct na een vakantie nadat het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. De leerkracht van groep 1 zal de eerste tijd veel aandacht besteden aan iedere nieuwe leerling zonder dat de overige leerlingen tekort komen. 

 Het komt ook voor dat kinderen in andere groepen worden toegelaten, bijvoorbeeld door verhuizing. Er vindt dan altijd een intakegesprek plaats en de school ontvangt schriftelijke informatie van de vorige school. De vorige school stuurt een onderwijskundig rapport op naar ons. Hier gaat meestal wat tijd overheen, dus wij ontvangen het pas wanneer uw kind al een tijdje bij ons is. Het rapport wordt hier besproken door de leerkracht en de IB-er. Mocht er aanleiding toe zijn, dan neemt de leerkracht contact met u op. 
Zijn er zaken waarvan wij direct op de hoogte moeten zijn of wilt u zelf graag een gesprek met de leerkracht dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de groepsleerkracht.

Er bestaan geen perfecte scholen dus het kan voorkomen dat ouders niet tevreden zijn over de werkwijzen of keuzes van hun school. Meestal kunnen deze plooien glad worden gestreken d.m.v. goede gesprekken. Waar dit niet helpt, wordt het overschrijven naar een andere school soms als enige oplossing gezien. Ouders hebben te allen tijde het recht om hun kind in te schrijven op de school van hun keuze. Wij vinden het echter onze pedagogische en morele plicht om in dit proces het belang van het kind hierbij altijd voorop te stellen.

De deuren van “CBS De Wegwijzer” staan voor u open. U bent hartelijk welkom!