Welkom bij de pagina van groep 7/8

Groep 7/8 bestaat dit jaar uit 21 kinderen. Juf Elise geeft de hele week les.

In groep 7 en 8 staan er verschillende dingen op de planning: het bezoeken van een aantal middelbare scholen, verkeersexamen (groep 7), musical (groep 8), Doorstroomtoets (groep 8), het kiezen van een middelbare school (groep 8) en om het jaar op kamp.

Vakken
In de ochtend zijn we vaak bezig met rekenen, spelling en taal. ‘s middags staan andere vakken op de planning:studievaardigheden, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, Engels, handvaardigheid, Sova, drama, muziek en verkeer.

Groep 7
In groep 7 zijn we veel bezig met werkwoordspelling, zinsontleding, woordbenoeming, breuken, kommagetallen, verhoudingen, procenten en meetkunde.

Groep 8
In groep 8 wordt er veel herhaald, maar zijn de opdrachten wel lastiger dan in groep 7. We gaan in groep 8 verder met werkwoordspelling, zinsontleding, woordbenoeming, kommagetallen, verhoudingen, procenten en meetkunde.

In februari maakt groep 8 de Doorstroomtoets. Een toets dat onder andere bepalend is voor het vervolgonderwijs.

Gym
We gymmen op maandag en op vrijdag. Maandag wordt er gym gegeven door meester Lucas en vrijdag geeft juf Elise gym.

Huiswerk
De kinderen hebben elke vrijdag huiswerk: rekenen, werkwoordspelling, begrijpend lezen, Engels/woordenschat. Alle kinderen hebben een agenda gekregen van school. Deze nemen ze elke vrijdag mee. Ze krijgen dan de tijd, met eventueel hulp van de leerkracht, om een planning te maken voor de week die komt.

Toetsen
Engels: 6 keer per jaar.
Wereldoriëntatie: 5 keer per jaar
Topo: 5 keer per jaar