Oudercommissie (OC)

Wat doen wij?

Aan onze school is een actieve oudercommissie verbonden die veel activiteiten organiseert.
Een lid wordt gekozen door ouders voor de duur van twee jaar en kan twee maal herkozen worden. We helpen bij de organisatie van o.a. het sinterklaasfeest, de ouderbingo, het kerstfeest, het paasfeest, de violenactie, het eindejaarsfeest, het schoolreisje en ga zo maar door!

Samenstelling:

Mevr. G. de Greef
Mevr. B. van Ginkel
Mevr. M. van Ginkel

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt, zoals u ongetwijfeld weet, door het rijk gesubsidieerd.
Waarom dan toch een schoolfonds? Dat kunnen we het beste duidelijk maken aan de hand van de volgende voorbeelden: de schoolreizen en het schoolkamp worden vanuit het schoolfonds aangevuld, de Sinterklaascadeaus van de onderbouw worden van dit geld gekocht, de Kerst- en Paasvieringen worden hieruit bekostigd, enz.
Al deze kosten worden gedekt door het schoolfonds. Het beheer van dit fonds is in handen van de oudercommissie. Het betalen aan dit fonds is een vrijwillige zaak en we willen als school niemand een financiële verplichting opleggen. Mocht u om wat voor reden niet willen of kunnen meedoen, laat dit dan even weten aan de directeur van de school.
Onze begroting is gebaseerd op een bedrag van € 20 per leerling per jaar. Meer mag natuurlijk ook. U ontvangt t.z.t. een acceptgirokaart.