Identiteit
Onze school is een christelijke school
- De Bijbel staat centraal bij het leren en onderwijzen.
- We leren het kind de aarde als Gods schepping te bewerken en te bewaren.
- Er is een veilige en liefdevolle omgeving voor ieder kind bij ons op school.
- De mogelijkheden die elk kind heeft zijn de basis voor ons handelen.
- We leren kinderen elkaar te respecteren en te accepteren. 
- Alle leerlingen nemen deel aan de vieringen van christelijke feestdagen. 

Bij identiteit gaat het om datgene wat de school tot een christelijke school maakt ten opzichte van een niet christelijke school, maar ook om datgene wat de school specifiek maakt ten opzichte van andere christelijke scholen. Naar aanleiding van de op verenigingsniveau vastgestelde Identiteitsnotitie heeft het team CBS De Wegwijzer een nadere uitwerking gemaakt van de afspraken m.b.t. de christelijke identiteit. Deze is hieronder te lezen in de identiteitsnotitie van de school.
 
Identiteitsnota Wegwijzer.pdf 

Missie en visie