Klachtenregeling

We willen goed luisteren naar opmerkingen en/of klachten. Komt u er altijd mee naar school! Meestal kunnen we bepaalde problemen meteen oplossen, soms moeten we er eerst in het team overspreken. U heeft altijd recht op een antwoord. We beloven iedere vraag, opmerkingen/of klacht serieus te nemen.

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Echter, een klacht van u als ouders zien we als een gratis advies tot kwaliteitsverbetering.

U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken c.q. adviezen te geven. U kunt hiervoor het formulier voor vragen van ouders gebruiken, maar dat hoeft niet.

Aanspreekpunten zijn:

De groepsleerkracht:

Bij vragen over uw kind; over het onderwijs in de klas. De groepsleerkracht en IB-er:

Bij zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind 

De directeur:

Bij vragen over het functioneren van een leerkracht; algemene schoolzaken; beleid van de school.

MR en/of bestuursgedelegeerde:

Bij vragen over het functioneren van de directie. 

Bij vragen over het beleid van het bestuur.

In de bijlage leest u de klachtenregeling van onze vereniging, VPCO De Viermaster.

Onze vertrouwenspersoon/contactpersoon is Elise Landwaart. Onze externe vertrouwenspersoon is Marijke van den Brink (telefoon:088-3555024).