De school
 
CBS De Wegwijzer is een kleine, gezellige dorpsschool in het landelijk gelegen Overberg op de Utrechtse Heuvelrug. De school maakt onderdeel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs “De Viermaster”. Vanuit onze christelijke levensovertuiging leren we kinderen om samen te leven en te leren. De Bijbel neemt hierbij een centrale plaats in. Van hieruit willen we de kinderen in aanraking brengen met de liefde van God in Jezus Christus.

Het werken aan de totale ontwikkeling van kinderen vormt de basis van ons onderwijs. Niet alleen geven we aandacht aan werken met het hoofd, maar ook aan het werken met hart en handen. Een veilig klimaat is hierbij heel belangrijk: Ieder kind is immers uniek!

De Wegwijzer wil een christelijke basisschool zijn waarin kinderen de weg gewezen wordt om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers.  Het motto van de school is dan ook:  “CBS De Wegwijzer: wijs op weg!”