VPCO De Viermaster

C.B.S. “De Wegwijzer” is één van de acht scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs “De Viermaster”. Deze vereniging beheert de christelijke scholen in Ederveen, Elst, Overberg, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg.

Missie
Vanuit onze christelijke identiteit stimuleren wij kinderen in hun ontwikkeling in kennis, vaardigheden en als persoon.

De visie
Christelijk basisonderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Kennis, vaardigheden en geloof bieden hen een goede basis om zich na de basisschool verder te ontwikkelen. Ze komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich geliefd weten door God en de mensen die op school werken.
Viermaster Koersplan 2022-2026

Grondslag
In de organisatie wordt gewerkt vanuit de grondslag:
De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen.
De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.
Viermaster Identiteitsnotitie

Kernwaarden:
Geïnspireerd - door geloof, hoop en liefde
Deskundig - werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
Gemotiveerd - leerkrachten die doorgeven en voorleven
Dienstbaar - aan onze omgeving

Adresgegevens:
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs De Viermaster
Schoolstraat 1
6744 WS Ederveen