Ouderbetrokkenheid

U weet als ouder heel veel over uw kind. Wij zijn dagelijks bezig met onderwijs geven aan uw kind. Je zou kunnen zeggen dat u ervaringsdeskundige bent op het gebied van uw kind en wij ervaringsdeskundige op het gebied van onderwijs geven aan uw kind. De samenwerking met u als ouder vinden wij dan ook zeer belangrijk. Zo kan uw kind zich goed ontwikkelen.We hebben een gezamenlijk belang, namelijk een goede schoolontwikkeling van uw kind. Daarom is het goed elkaar regelmatig te ontmoeten en te spreken over uw kind. Als u vragen heeft, kunt u altijd na schooltijd naar binnen lopen.