Schoolplan

We werken op onze school continu aan goed onderwijs met een vakkundig en enthousiast team. Het schoolplan geeft ons voor de komende vier jaar richtinggevende doelen voor onze schoolontwikkeling en is vertaalt naar jaarplannen. Ieder jaar wordt er een jaarverslag geschreven, waarbij we terugkijken op wat we dat jaar met elkaar gerealiseerd hebben.
Het schoolplan is een wettelijke verantwoording naar overheid en inspectie.

Schoolplan 2019-2023.pdf

Jaarverslag 2022/2023

Jaarplan 2023/2024